16.12.2013

Vernisajul expoziţiei: FAMILIA GUREI. TREI GENERAŢII CU ALES HAR AL „PENELULUI DE SUBŢIRE”.Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” vă invită, miercuri, 18 decembrie 2013, ora 1400, în sala Lena Constante, la vernisajul expoziţiei:

FAMILIA GUREI.
TREI GENERAŢII CU ALES HAR AL „PENELULUI DE SUBŢIRE”.

Evenimentul îmbină obiectivele a două mari programe de cercetare ale muzeului, “Comunităţi etnice din România” şi “Biserica, centrul spiritual al satului românesc”, în ideea de a prezenta credinţa unei etnii, cea a ruşilor-lipoveni, şi o foarte succintă prezentare a elementelor tradiţionale care-i definesc, ambele punctate în pliantul expoziţiei.
        
Astfel prezentăm, prin măiestria şi harul penelului lor, 3 meşteri iconari lipoveni, din Slava Cercheză, jud. Tulcea: Nikita, Ştefan şi Timofei Gurei – bunic, tată, fiu - 3 generaţii dedicate întru totul credinţei, talentului lor şi transmiterii tradiţiei.

Alături de aceste icoane, rod al talentului lor, a mai fost etalată şi o suită de icoane vechi şi de carte rară, din colecţia lor particulară. Această expoziţie „de familie”, grupează un număr de 57 obiecte, din care 25 icoane şi triptice noi (autori Ştefan şi Timofei Gurei), 1 icoană a bunicului (Nikita Gurei), 11 cărţi şi manuscrise vechi, datate sau databile în sec. XVII - XIX şi 20 de icoane databile în sec. XVIII - XX.
        
Ineditul evenimentului se regăseşte şi în prezentarea, în premieră pe simezele muzeului nostru, a unei colecţii exclusive de icoane şi carte veche creştin-ortodoxă de rit vechi. Această credinţă i-a făcut pe străbunii lor, după anul 1654, să-şi părăsească meleagurile natale şi să se stabilească în Dobrogea, locul binecuvântat de Dumnezeu să primească toate credinţele şi să le facă să trăiască într-o deplină armonie.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 18 decembrie 2013 – 25 februarie 2014, în Sala Lena Constante (Şos. Kiseleff, nr. 30, sector 1, Bucureşti) de luni până vineri, între orele 900 – 1700.

Informaţii suplimentare:
Biroul Relaţii Publice, Expoziţii:
Tel: 021.317.91.03/ 178, 143, 186