05.06.2014

Vernisajul expoziţiei „Din Ţara Făgăraşului. Contribuţia Lenei Constante la campaniile de cercetare gustiene”.Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită joi, 12 iunie 2014, orele 17.00, în sala de expoziţii „Lena Constante”, Şos. Kiseleff 30, la vernisajul expoziţiei de „Din Ţara Făgăraşului. Contribuţia Lenei Constante la campaniile de cercetare gustiene”.

            Născută în Bucureşti la începutul veacului al XX-lea, fiica mijlocie a unei familii formată dintr-un tată aromân, cu veleităţi de scriitor şi istoric şi o mamă româncă, urmează la Bucureşti şcoala de la
Pitar Moş, Liceul Regina Maria şi Şcoala de Arte Frumoase.

Crescută într-o familie cu reguli severe, Lena a dat dovadă de mult voluntarism: participă la întrunirile grupurilor avangardiste Unu şi Critrion şi la seratele muzical-artistice organizate de soţii Mac Constantinescu şi Floria Capsali, unde îi întâlneşte pe H. H. Stahl, Mitu Georgescu, Mircea Vulcănescu, Harry Brauner, Xenia Costa-Foru, Paula Gusty, Marioara Negreanu, Domnica Păun, Nel Costin, Traian Herseni, Pichi Rădulescu-Pogoneanu, participanţi la cercetările iniţiate de profesorul Gusti. 

La recomandările profesorilor şi prietenii săi, Lena avea să fie acceptată la campania de cercetări de la Drăguş-Făgăraş (1929). Bogăţia satului, faptul că aici se constituie pentru prima dată o echipă de cercetare artistică şi dragostea fulgerătoare pentru unul dintre cei mai talentaţi culegători de folclor muzical, Harry Brauner, o determină să devină un membru activ al echipelor de teren: va participa la campaniile de la Drăguş-Făgăraş (1929, 1932, 1938), Runcu-Gorj (1930), Cornova-Basarabia (1931), Şanţ-Năsăud (1935, 1936). Va contribui și la realizarea marilor proiecte inițiate de Profesor: Expoziţiile Universale de la Paris (1937) și New York (1939), la alcătuirea Muzeului Satelor Româneşti (1936).

În arhiva Muzeului Satului se găsesc numeroase documente fotografice înfăţişând aceste activități. Între ele şi cele ce înfăţişează participarea Lenei Constante în cadrul echipei artistice compusă din Mac Constantinescu, Margareta și Paul Sterian, Nicolae Argintescu - Amza, Marcela Focşa. Alături de ei va realiza în perioada 1930 -1939 peste 600 de copii după icoane din zona Făgăraş. Din acestea, Muzeul Satului păstrează 31 lucrări după icoane realizate în centrele Cârţişoara, Făgăraş, Laz,  Gherla, Nicula, Ţara Bârsei, Ţara Oltului, Valea Sebeşului, unele dintre ele aparținând iconarilor Matei Purcariu zis Ţimforea, Simion Poienaru, Petru Zugrav şi celor din familia Tămaş.

Expoziția „Din Ţara Făgăraşului. Contribuţia Lenei Constante la campaniile de cercetare gustiene” prezintă publicului o parte dintre  aceste copii considerate pierdute. Este de datoria noastră să le facem cunoscute, atât ca o recunoaştere a valorii cercetării sale întreprinsă în perioada interbelică cât, mai ales, ca un gest reparator, târziu, pentru cea care a investit în realizarea lor două din dezideratele importante ale monografiei sociologice gustiene: cunoaştere şi acţiune. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 12 – 30 iunie 2014, în Sala de expoziţii „Lena Constante”, din Şos. Kiseleff 30, de miercuri până duminică, între orele 11.00 – 19.00.


Mai multe detalii:
Biroul de Relaţii Publice: 021 317 91 03 – interior 191
www.muzeul-satului.ro