22.10.2014

Lansarea volumului COSTUME TRADIŢIONALE DIN GORJ ÎN COLECŢIILE MUZEULUI SATULUIMuzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită vineri, 24 octombrie 2014, ora 1200, Sala Victor Ion Popa la lansarea volumului COSTUME TRADIŢIONALE DIN GORJ ÎN COLECŢIILE MUZEULUI SATULUI / TRADITIONAL GORJ COSTUMES IN THE VILLAGE MUSEUM COLLECTIONS, autor DR. GEORGETA STOICA.

Prezentul catalog Costume tradiţionale din Gorj în Colecţiile Muzeului Satului/ Traditional Gorj Costumes in the Village Museum Collections, lucrare de specialitate în domeniu, este realizat de unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi cercetători etnografi din România, care şi-a dedicat cea mai mare parte a carierei Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, doamna dr. Georgeta Stoica.
Dintre publicaţiile apărute, putem spune în ultimii 25 ani, nici una nu abordează atât de complet şi de profund acest tezaur etnografic cum este spectaculosul port popular din zona Gorjului şi nu beneficiază de un autor atât de valoros.

Abordarea din punct de vedere morfologic – materiale, tehnici de execuţie, categorii de piese, tipuri de compoziţii şi motive decorative, cromatică – permite identificarea particularităţilor zonale ale pieselor ce compun costumele, prin intermediul celor 367 obiecte de port prezentate.

Despre zona Gorjului trebuie amintit faptul că din punct de vedere geografic se află la intersecţia a 3 zone etnografice mari, Oltenia, Banat şi Transilvania, fiecare dintre ele aducându-şi propria contribuţie, cu influenţele etnice specifice lor. Piesele de port din zona Gorjului deţinute de Muzeul Naţional al Satului sunt o adevărată paralelă în timp a evoluţiei portului popular în ultimele două secole, muzeul deţinând piese databile sf. sec. XVIII – mijlocul sec. XX, de la cele anonime ori create de meşteri contemporani consacraţi până la cele realizate în renumitele ateliere Dacorex.

Publicarea integrală a acestei colecţii, folosind fişe de obiect detaliate însoţite de imagini color sugestive ale obiectelor, contribuie la prezentarea bibliografică a depozitelor vizitabile, atât de solicitate la nivel internaţional. De asemenea, tema abordată este una din temele de interes la nivel internaţional, ICOM alocând o secţiune specială, alături de etnografie, costumului popular.
Lucrarea capătă o deschidere internaţională şi mai mare prin faptul că ea a fost redactată bilingv – RO/EN.

Proiectul s-a realizat cu finanţare de la ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL.
Începând cu 27 octombrie 2014 volumul va putea fi achiziţionat şi de la Galeria de artă popular a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, cu suma de 62 lei.

Conf. univ. dr. Paula Popoiu
Manager

Mai multe informaţii
021 317 91 03/ int. 178, 191