07.07.2015

ÎNGÂNDURERILE LUI IANUS, expoziţie, 9 iulie - 9 septembrie
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” alături de Editura Detectiv Literar prezintă publicului Expoziţia Îngândurerile lui Ianus, o inedită incursiune în lumea ilustraţiei de carte, domeniu care în arealul artelor plastice ocupă un loc distinct.

Reprezentând o componentă aflată într-o continuă dezvoltare, importantă datorită calităţilor sale artistice - ilustraţia exprimă cele mai sensibile şi mai profunde idei, decriptând universuri poetice prin intermediul elementelor de limbaj plastic.

Graficianul C. Fierbinţeanu propune o prezentare neconvenţională pentru cele cincizeci şi şase de lucrări ale sale, fiecare înfăţişând două feţe, la fel ca zeul sărbătorilor şi riturilor de trecere, Ianus, cel care i-a inspirat şi titlul expoziţiei.

Autorul este prezent, la rândul său, în două ipostaze: cea de poet şi cea de artist plastic. Ca şi în postura lui de poet (C. Fierbinţeanu este pseudonimul lui Marin Constantin) artistul este creionat în câteva cuvinte de criticul de artă Corneliu Ostahie astfel: „un adevărat virtuoz atent la toate detaliile şi, pe de altă parte, un stilist ce nu se lasă încorsetat de reguli inflexibile, dovadă fiind creaţia sa aşezată temeinic sub semnul unui rafinament cu multiple manifestări şi  faţete, ale căror registre sugerative şi tonalităţi ferme merg de la evanescenţa lirică la patetismul justiţiar, de la tonul moralizator la exagerările caricaturale şi de la smerenie ori resemnare în numele credinţei la virulenţă în perceperea şi comentarea realităţilor sociale.”

În cadrul expoziţiei va fi lansat volumul de versuri Îngândurerile  poetului Marin Constantin, un poet ce uceniceşte pe drumul credinţei. Poezia sa din ultimul timp este apreciată de criticul literar Ioan Adam drept jurnal liric, cronică mâhnită, depoziţie indignată pentru care Îngândurerile aştern, între Aici şi Dincolo, o punte de cuvinte.

Cartea va fi însoţită de un audio - book editat, ca şi aceasta, în limbile română, engleză şi franceză.

            Vernisajul va avea loc joi 9 iulie, ora 5.05 p.m. în Sala de Sticlă a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Şoseaua Kiseleff nr. 30.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 9 iulie – 9 septembrie 2015, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 -18.00.


Mai multe informaţii:
Biroul Relaţii Publice:
021 317 91 03 / int. 178