14.11.2012

Conferinţa „Mobilitatea colecţiilor muzeale” Bucureşti, 28-29 noiembrie 2012Conferinţa „Mobilitatea colecţiilor muzeale”
Bucureşti, 28-29 noiembrie 2012


Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (Direcţia Patrimoniu Cultural), British Council România şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 28-29 noiembrie 2012, o conferinţa naţională pe tema mobilităţii colecţiilor muzeale.

Conferinţa îşi propune să familiarizeze specialiştii români cu dezbaterile ce au loc la nivel european pe tema mobilităţii colecţiilor muzeale şi a standardelor muzeale, oferind în egală măsură un cadru de discuţie a temelor de actualitate din domeniul muzeal şi cel al protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil în România.

Evenimentul se va desfăşura în Sala Multimedia a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, din Şoseaua Kiseleff nr.30, Bucureşti.

Programul conferinţei cuprinde secţiuni dedicate standardelor muzeale în contextul mobilităţii colecţiilor muzeale, cu exemplificări ale sistemului din Marea Britanie, ale practicilor naţionale în domeniul împrumuturilor de bunuri culturale, dezbătute sub forma unei mese rotunde, mobilităţii colecţiilor din perspectivă europeană, incluzând prezentarea şi discutarea concluziilor raportului grupului de lucru „Mobilitatea colecţiilor”, pentru perioada 2010-2012 – „Examinarea căilor şi a mijloacelor de simplificare a procesului de împrumut”  precum şi instrumentelor legale internaționale  privind protecţia bunurilor culturale.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura între orele 10.30 – 18.30 în 28 noiembrie şi între orele 10:30 - 14:00 în 29 noiembrie 2012. Lucrările conferinţei se vor desfăşura între orele 10.30 – 18.30 în 28 noiembrie şi între orele 10:30 - 14:00 în 29 noiembrie 2012. La ora 14.00, în foaierul Sălii Multimedia, va avea loc un moment dedicat DONATORILOR ŞI DONAŢIILOR PENTRU MUZEE – RITA SHAPIRA – DIALOGUL COPIILOR pentru Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, care va încheia lucrările Conferinţei.

Evenimentul se adresează, cu precădere, specialiştilor responsabili cu mobilitatea bunurilor culturale, din cadrul instituţiilor muzeale (muzeografi, conservatori, referenţi) sau din cadrul altor instituţii ce administrează bunuri culturale mobile.

Tematica evenimentului  se aliniază iniţiativei europene „Mobilitatea Colecţiilor”, iniţativă ce are ca scop punerea în valoare a patrimoniului cultural muzeal din toate statele membre ale U.E., prin facilitarea circulaţiei acestuia, prin stimularea  schimburilor culturale în cadrul expoziţiilor şi prin promovarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul organizării expoziţiilor şi al schimburilor culturale, al managementului colecţiilor, al standardelor şi procedurilor specifice.