25.03.2016

Expoziția "Copacul cu amintiri", 8 aprilie - 30 iulie
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează, în perioada 8 aprilie – 16 decembrie, programul socio - cultural Clubul seniorilor. Copacul cu amintiri dedicat persoanelor de vârsta a treia,  prin implicarea lor în  diverse  activităţi formativ - recreative şi socio-culturale, ce au ca scop promovarea culturii tradiţionale.


Obiectivele programului vizează îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului de îmbătrânire în general, promovarea culturii tradiţionale şi a acţiunilor ce favorizează accesul la mijloacele de cultură, respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, încurajarea dialogului între generaţii, prin implicarea vârsticilor în diverse activităţi destinate copiilor.


  Persoanele vărstnice din Bucureşti sunt invitate  să participe la diverse activităţi cultural-educative - dansuri populare, vizionare de film documentar, expoziţii, audiţii muzicale, teatru popular, karaoke şi spectacole de muzică tradiţională; ateliere de creaţie meşteşugărească -  pictură, ceramică, artizanat tradiţional; sesiuni de comunicări ştiinţifice - ştiinţă, homeopatie, nutriţie,  literatură, cultură tradiţională, ce vor avea loc în perioada alocată programului.

Deschiderea oficială a programului va fi marcată, printr-o expoziţie de fotografie şi obiecte tradiţionale aduse pentru a fi expuse în acest scop de către persoanele vârstnice, până la data de 5 aprilie 2016 la muzeu. Sunt acceptate fotografii ce marchează anumite etape importante din viaţa, obiecte personale încărcate de o mare valoare simbolică, obiecte în spatele cărora se ascunde o poveste, o amintire, ce va fi dezvăluită în cadrul vernisajului chiar de către posesorii acestora.

 Expoziţia va fi deschisă  în perioada 8 aprilie - 30 iulie,  în  Casa Glod.


Mai multe informaţii:
Biroul Programe Culturale: 021 317 03/int. 191 persoană de contact: Eugen Ţepeş - muzeograf