05.02.2013

Costumul românesc de patrimoniu - Banat


<Costumul popular din zona Banat>

                             
                                            Costum femeiesc din Banat
 
     Costum bărbătesc din Banat
Elementele care individualizează costumul tradiţional din Banat în cadrul portului popular românesc ţin, pe de o parte, de existenţa unor adrese unicat, care se întâlnesc numai în această provincie istorică- opregul cu franjuri lungi (catrinţă) şi conciul (boneta) purtate de femei-, iar pe de altă parte, în somptuozitatea broderiilor şi alesăturilor executate cu fir de aur şi argint.
Migală şi talent, fast şi strălucire sunt atributele care exprimă cel mai bine specificul costumului bănăţean din zonele de câmpie, unde compoziţiile decorative ale conciurilor, catrinţelor şi opregelor uimesc prin rafinamentul de filigran al motivelor geometrice, lucrate cu fir metalic în tehnica „pe dos”, ceea ce înseamnă cu o oglindă pusă sub războiul de ţesut, pentru a urmări calitatea execuţiei.
Costumul bărbătesc, alcătuit din cămaşă lungă peste genunchi, asociată vara cu pantaloni din pânză şi iarna cu cioareci din „habă” albă (postav de lână), are ca semn distinctiv broderia ajurată de un mare rafinament –ton pe ton (cu aţă sau mătase albă)- şi fineţea cheiţelor decorative care unesc foile de pânză.

Pieptarele şi cojoacele, bogat împodobite cu broderii din mătase policromă, cu oglinzi, cu bumbi şi aplicaţii din piele, stârnesc admiraţia pentru ţinuta bănăţenilor. Remarcabile pentru frumuseţea decorului realizat, cu aplicaţii de şinoare negre pe fondul alb al ţesăturii de lână, sunt vestele bărbăteşti („chintuş”) şi şubele purtate de ambele sexe.

Autori: Doina Işfănoni
            Paula Popoiu
Editura Alcor – 2008

Albumul poate fi achiziţionat din magazinul Muzeului.