07.02.2013

Ofertă de carte - Restitutio - Buletin de Conservare-Restaurare


Restitutio

Cuvânt înainte

De patru ani, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” derulează Sesiunea anuală de conservare şi restaurare, plecând de la marea importanţă pe care o au relaţiile inter-instituţionale pentru dezvoltarea unui domeniu complex, dar neglijat adesea – acela al păstrării în condiţii optime a bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeelor. Sesiunea a primit numele unui specialist de marcă, doamna Doina Darvaş, plecată prea devreme dintre noi, dar nu înainte de a fi făcut şcoală cu cei mai tineri.
În 2 noiembrie 2011, încep la Muzeul Satului, lucrările celei de-a 4-a Sesiuni Naţionale de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş” cu tema Tehnici şi soluţii noi în conservarea şi restaurarea patrimoniului. Este un prilej de întâlnire şi de schimb de idei între cei mai buni specialişti ai domeniului, din ţară, dar şi din străinătate, un cadru în care noutăţile vin să completeze metodele clasice, deja folosite de mult timp în laboratoarele noastre.
Editarea unui volum al sesiunii, cuprinzând lucrările participanţilor, este un bun prilej de a crea pentru specialişti, dar şi pentru publicul larg un instrument de cunoaştere şi de apreciere a activităţilor care se petrec în „clinica” muzeului, departe de privirile vizitatorilor, oarecum în anonimat. Trebuie însă să subliniem că fără aceste activităţi de conservare şi restaurare a patrimonoiului, fără munca ştiinţifică desfăşurată de biologi, chimişti, fizicieni, conservatori şi restauratori nu am avea astăzi ca şi peste timp, zestrea importantă de obiecte care conservă trecutul şi implicit identitatea celor care le-au creat.
Volumul de faţă, ca şi cele anterioare, este unul mai tehnicist rezumând în paginile sale, interacţiuni variate ale ambientului cu diferite tipuri de artefacte a căror neglijare ar putea conduce la o degradare a lor, uneori ireversibilă.
În efortul lor de a conserva patrimoniul cultural şi de a înţelege cauzele care conduc la deteriorarea obiectelor, experţii din diverse instituţii care adăpostesc patrimoniu cultural, sunt din ce în ce mai interesaţi să utilizeze cele mai moderne instrumente ale ştiinţei conservării şi restaurării. Laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generaţie, au devenit deja o parte integrantă a unor muzee, printre acestea putând să-l menţionăm, la loc de frunte, şi pe cel al Muzeului Satului. El este clinica noastră, locul de diagnosticare şi de vindecare a bolilor patrimoniului. [...]
Obiecte uitate, obiecte dezmembrate şi rănite de trecerea timpului şi de lipsa de utilitate care l-au determinat pe proprietar să le arunce într-un colţ al memoriei casei. Ele sunt aduse la viaţă, resuscitate de aceşti truditori ai muzeului. Lor le aducem mulţumiri pentru că ei sunt cei care ne vindecă şi ne completează memoria!
Invităm, cu această ocazie, pe toţi cei interesaţi în schimbul de experienţă să ni se alăture în anii următori.

 Conf. Univ. Dr. Paula Popoiu

Colectiv de redacţie: Dr. Vivian Dragomir, Iulia Anania
DTP: dr.ing. Ioana-Gabriela Duicu


Volumul poate fi achiziţionat din magazinul Muzeului.