28.03.2013

Ofertă de carte - „Aromânii - Catalog de colecţie”În anul 2004, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a fost organizată prima mare expoziţie dedicată „Românilor balcanici”, respectiv aromânilor şi meglenoromânilor. Expoziţia a fost un prilej important de relevare a specificităţii acestui grup important de populaţie aparţinând romanităţii orientale, dar şi de scoatere la lumină a obiectelor care au aparţinut cândva unor familii de aromâni, obiecte care astăzi fac parte din colecţiile muzeelor, conservând o mică parte a lumii de odinioară, complexă şi neocolită de vicisitudinile istoriei.
 Expoziţia a fost primul pas spre studierea aprofundată şi sistematică a colecţiei de obiecte şi a celei de fotografii deţinută de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, iar consecinţa imediată este apariţia cărţii de faţă prin care încercăm să scoatem din umbra depozitului de patrimoniu aceste frânturi de istorie reprezentate de minunate piese de costum, de ţesături şi obiecte de uz casnic.

Paragraf din volumul „Aromânii - Catalog de colecţie” – Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului

Ofertă de carte - „Nişte ţărani” din satul de altădată                 Muzeul Naţional al Satului, prin acest volum, continuă deşi altfel, seria colecţiilor de arhivă, Restitutio. În anul 2008 s-a publicat primul catalog-album din arhiva Muzeului Satului, „Dobrogea memoria pământului”, în care sunt cuprinse mărturii fotografice din două importante cercetări de teren din acea zonă, ambele realizate în anii ` 50. Continuăm acum, cu acest volum, să prezentăm în imagini perioada premergătoare colectivizării şi imediat după colectivizare. Este vorba de imagini realizate în anii 1939 şi `50. 
               Primele apariţii aparţin cercetătorilor Şcolii Sociologice de la Bucureşti, cele din anii `50 fiind realizate de muzeografii coordonaţi de prof. Gheorghe Focşa, după cel de-al doilea război mondial. În afara deja cunoscutelor 7 campanii ale Şcolii Sociologice conduse de Dimitrie Gusti (de la Goicea, Drăguş, Fundu Moldovei, Şanţ, Runcu), fototeca noastră mai deţine şi mărturii ale altor campanii, mai mici, dar foarte importante. 
              Una dintre ele, cea din timpul căreia publicăm imagini în această carte, este întreprinsă „dela 16 Iulie până la 6 Septembrie 1939...Completări ulterioare s`au adus în iarna aceluiaşi an (22-31 XII) şi în vara anului 1942 (1-4 VIII; 24-25 X)...Regiunea studiată...este cuprinsă între Valea Arieşului dela Buru la Baia-de-Arieş cu afluenţii săi din partea stângă: valea Poşegii, a Ocolişului, a Ocolişelului, valea Ierii, valea Hăşdatelor şi cumpăna apelor dintre basinul Arieşului şi cel al Someşului Rece...din iniţiativa d-lui Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Directorul Regionalei Cluj”.

Fragment din volumul Nişte ţărani” din satul de altădată - Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului

Ofertă de carte - "Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică", volumul II
În anul 2009 a fost publicat primul volum de documente privitoare la satul Drăguş din timpul campaniilor monografice conduse de Dimitrie Gusti între anii 1292-1939. Iată că în anul 2010, când se cere să publicăm al doilea volum de documente deţinute de Muzeul nostru, se împlinesc 130 de ani de la naşterea lui Dimitrie Gusti şi 55 de ani de la moartea sa.
Evenimente mai semnificative pentru contemporanii noştri prin actualitatea lor imediată şi pitorească, au acoperit cu un văl de tăcere acest moment important pentru cultura noastră. În vălul de tăcere sau poate de indiferenţă care l-a acoperit în continuare pe exilatul de altădată, ne-am gândit că acest volum II nu poate fi dedicat altcuiva decât celui care a provocat marea mişcare sociologică şi culturală de la începutul secolului XX – vizionarului care a fost Dimitrie Gusti, cel a cărui viaţă a fost legată de un zbuciumat început de secol, marcat de două războaie mondiale şi a cărui moarte s-a petrecut, din păcate, pe când norii negrii ai comunismului acopereau ţara.
Multă vreme ignorat, interzis, uitat, Dimitrie Gusti nu şi-a recăpătat nici astăzi adevărata recunoaştere deşi atunci când îi citeşti opera realizezi ce spirit modern avea şi cât de înaintea timpului său s-a aflat.

Paragraf din volumul „Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică”, volumul II – Dr. Paula Popoiu

Volumul poate fi achiziţionat din magazinul Muzeului

Ofertă de carte - "Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică", volumul I
În urmă cu doi ani, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a fost instituită seria de carte etnologică Restitutio. Arhiva Muzeului Satului care îşi propune publicarea, pe cât posibilă, exhaustivă a arhivei ştiinţifice a muzeului.
Acest lucru decurge, pe de o parte, din nevoia de a comunica publicului comoara de documente scrise şi fotografice constituită aici începând cu anul 1936 de către generaţiile de cercetători şi muzeografi care s-au succedat timp de 73 de ani şi, pe de altă parte, de a crea un instrument de siguranţă pentru aceste valori inestimabile, supuse adesea hazardului vremurilor sau relei intenţii a oamenilor care nu au înţeles importanţa deosebită a documentului ca act de naştere a unei instituţii reprezentative pentru cultura românească cum este Muzeul nostru.
Din grija pentru moştenirea lăsată generaţiilor ce vor urma (generaţii pentru care cuvântul manuscris va deveni o raritate) am considerat oportun ca în politica managerială a Muzeului Satului, publicarea documentelor rezultate din cercetările monografice să devină obiectiv de primă urgenţă.


Paragraf din volumul „Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică”, volumul I – DR. Paula Popoiu

Volumul poate fi achiziţionat din magazinul Muzeului

Ofertă de carte - „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice”Cu o viteză impresionantă, care răspunde solicitărilor unei societăţi avidă de cunoaştere, dar cu foarte puţin timp pentru a se dedica aprofundării unor domenii particulare ale ştiinţei, lucrările interdisciplinare, numite „de graniţă”, s-au impus în ultimii ani, atrăgând atenţia, atât prin valoarea informaţiei concentrate între coperţile unei singure cărţi, cât şi prin polarizarea interesului unor specialişti proveniţi din diverse domenii.
Astfel de lucrări sunt dificil de realizat chiar şi de către echipe complexe de specialişti, obligaţi să îşi coordoneze eforturile pentru a armoniza informaţia şi pentru a se adapta la un stil unitar menit să confere coerenţă unui singur cercetător, dna. Gabriela Matei, care, trecând frontiera propriei profesii, reuşeşte să impresioneze în timpul elaborării unei lucrări prin respectarea normelor ştiinţifice ale domeniului său de referinţă precum şi al celor cu care s-a intersectat în timpul cercetării. Acesta este şi cazul lucrării „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice” pe care avem plăcerea de a o prezenta, astăzi, judecăţii, reflecţiei şi - nu în ultimă instanţă - aprecierii marelui public.
Scrisă într-un stil plăcut şi atractiv, încărcat totodată de valenţele unui limbaj ştiinţific elevat, cartea îndeamnă pe juristul obişnuit cu dramele sociale şi umane, care abundă în meseria sa, să reflecteze la o latură mai puţin vizibilă a dramei umanităţii, confruntată cu perspectiva sumbră a pierderii, distrugerii ori trecerii în uitare a patrimoniului său spiritual.


Paragraf din volumul „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice” – Gabriela Matei

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului

27.03.2013

Ofertă de carte - "Coroziunea atmosferică pe termen lung"

Coroziunea atmosferică pe termen lung a devenit, în ultimele decenii, o temă foarte importantă în mai multe domenii de activitate. Proprietăţile suprafeţelor de oxizi formaţi pe suprafaţa obiectelor feroase interesează în:
-         domeniul conservării-restaurării în încercarea de a prelungi durata de viaţă a obiectelor produse în urmă cu secole, mărturii ale identităţii şi culturii unui popor;
-         în ştiinţa materialelor, pentru înţelegerea mecanismelor care au loc la interfaţa metal-mediu şi cunoaşterea proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice, pentru previzionarea comportamentului în viitor a instalaţiilor şi mecanismelor actuale;
-         în domeniul biologiei pentru înţelegera mecanismelor de interacţiune dintre particulele fine cu sistemele organice şi influenţa lor asupra mediului;
-         în domeniul chimiei în care cunoştinţele de oxido-reducere a proprietăţilor şi de suprafaţă acido-bazic, reglementate de mediu şi de natura cationilor este adesea crucială pentru aplicaţii în cataliza eterogenă.

Paragraf din volumul „Coroziunea atomosferică pe termen lung. Studii bazate pe obiecte etnografice sec. XVIII-XX” – Ioana Gabriela Duicu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului

"Arta din peticele" la Muzeul Costumului

Lumeeeee.....lumeeeee....se prelungeşte perioada în care puteţi vizita, la Muzeul Costumului, expoziţia de quilt-uri intitulată „Arta din peticeleMuzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” în colaborare cu Asociaţia Română de Patchwork, vă invită în perioada 8 martie - 7 aprilie 2013, la expoziţia de quilt-uri intitulată „Arta din peticele”.

Expoziţia propune publicului descoperirea sau redescoperirea un vechi meşteşug întâlnit în multe părţi ale lumii, meşteşug ridicat la rang de artă, prin realizarea unor obiecte de mare valoare artistică. Activitatea de patchwork presupune documentare, concentrare, dăruire, îndemânare şi foarte multă muncă.

Încă de la înfiinţare, în anul 2007, Asociaţia Română de Patchwork a organizat şi a participat la numeroase expoziţii în ţară şi străinătate precum şi la diverse acţiuni caritabile. Prin organizarea de cursuri şi ateliere pentru copiii şi întreaga familie, membrele asociaţiei vin în întâmpinarea celor dornici să deprindă secretele acestui meşteşug ce tinde spre artă.


Muzeul Costumului Popular, secţie a Muzeului Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”, situată în Palatul Parlamentului, Corpurile A3 şi F, str. Izvor nr. 2-4, sector 4, Bucureşti.Program de vizitare: marţi-duminică, între orele 9.00-17.00

Ofertă de carte - „Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică"

„Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică
- 1928-2008"


Fundu Moldovei
80 de ani de la prima campanie monografică
1928-2008

În luna iulie a acestui an, s-au împlinit 80 de ani de la organizarea de către profesorul Dimitrie Gusti a uneia din cele mai ample campanii de cercetări monografice, cea din satul Fundu Moldovei, judeţul Suceava.
În memoria întemeietorului Muzeului Satului şi a colaboratorilor săi iluştri, în cadrul programului de valorificare prin publicare a patrimoniului documentar de care dispune acesta în prezent, am considerat necesar ca documentele de teren realizate de membrii echipelor monografice în timpul acestei campanii monografice de la Fundul Moldovei, să fie transcrise şi publicate în integralitate. În felul acesta aducem un omagiu binemeritat înaintaşilor care s-au străduit prin munca lor să ne transmită informaţii valoroase despre lumea satului românesc din perioada interbelică, informaţii care până astăzi au rămas necunoscute marelui public.
Documentele analizate reprezintă rezultatele parţiale ale cercetărilor deoarece, după declararea sociologiei ca ştiinţă burgheză interzisă, ele au fost aruncate în podurile caselor de la muzeu şi nu ştim câte din acestea au dispărut, câte au rămas poate la autorii lor sau se găsesc în alte arhive. Cele aflate în arhiva Muzeului Satului au fost salvate de prof. Gheorghe Focşa şi de colaboratorii săi cărora li se datorează conservarea lor de-a lungul timpului.
Considerăm că după 80 de ani, a sosit momentul să punem la dispoziţia publicului şi a specialiştilor, în integralitatea sa, acest patrimoniu inestimabil din punct de vedere informaţional.

Paragraf din volumul „Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică - 1928-2008” – Dr. Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului
Ofertă de carte: "Colecţia de covoare din Moldova"


Colecţia de covoare din Moldova


               Colecţia de covoare şi lăicere din Moldova aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” se compune din 517 piese dintre care, unele au fost achiziţionate cu prilejul cercetărilor de teren în scopul amenajării interioarelor monumentelor modoveneşti, altele, au fost achiziţionate de la diferiţi colecţionari sau de la persoane care le-au dobândit prin moştenire sau cumpărare.
               Piesele intrate în patrimoniul Muzeului prin cercetări de teren se împart în două categorii: unele provin din Basarabia şi au fost cumpărate în anul 1936, cu prilejul amenajării sectorului basarabean, la înfiinţarea Muzeului Satului Românesc; altele, au fost achiziţionate din diferite localităţi cu prilejul reorganizării şi completării cu monumente a sectorului Moldova.
               Ţesăturile din prima categorie provin din satele cercetate de echipele coordonate de prof. Dimitrie Gusti înainte de 1936, iar celelalte din cercetările organizate după 1956 în Moldova de Nord-Suceava, Zona lacului de acumulare de la Bicaz-Neamţ sau din Ţara Vrancei. Cercetări au fost efectuate şi pentru completarea inventarului gospodăriilor moldoveneşti Piatra Şoimului sau Fundu Moldovei, aduse în Muzeul Satului Românesc, distrus în mare parte în timpul războiului.
               Extinderea Muzeului după al doilea război mondial, transformarea lui dintr-un muzeu sociologic într-unul etnografic şi evoluţia lui conform altei concepţii muzeografice au contribuit la deschiderea unor noi orizonturi.
În timpul războiului au fost distruse monumentele din sectorul basarabean, pentru a face loc unui palat. Obiectele au fost depozitate în condiţii necorespunzătoare, având în vedere condiţiile precare în care se afla muzeul în acel moment.

Paragraf din volumul „Colecţia de covoare din Moldova” - Dr. Georgeta Stoica

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului

22.03.2013

"Ziua păsărilor" sărbătorită la Muzeul SatuluiMuzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi Societatea Ornitologică Română, cu sprijinul Viasat Nature, vă invită duminică, 31 martie 2013, începând cu orele 11.00, la „Ziua Păsărilor”, eveniment ce se va desfăşura în incinta Muzeului Satului.

Societatea Ornitologică Română monitorizează populaţiile de păsări sălbatice şi face eforturi constante şi active pentru protejarea habitatelor acestora şi pentru protecţia mediului înconjurător în general. Activităţile SOR au rolul de a informa publicul şi a influenţa obiceiurile acestuia, în scopul biodiversităţii şi vieţii în general. 
Printre proiectele desfăşurate de SOR, se numără proiectul „Spring Alive”, ce implică simpla observare a păsărilor, proiect în care sunt implicaţi anual copiii din 37 de ţări, proiectul „Protecţia berzei albe în România” şi  „Salvarea coloniei de Pelican creţ de pe insula Ceaplace” din Delta Dunării.

Împreună cu Muzeul Satului, SOR a demarat un proiect unic în România – construirea şi gestionarea unui Centru de Salvare şi Recuperare dedicat păsărilor sălbatice. Adăpostul va răspunde nevoii societăţii urbane de a se implica mai mult în protejarea mediului înconjurător, de educare a publicului larg în privinţa implicării directe şi acţionării în cazul unui dezechilibru.
La evenimentul organizat de Societatea Ornitologică Română la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”  publicul va putea participa la „Teatru de păpuşi Clopoţel”, atelierul de origami pentru copii şi atelierul de ornat turtă dulce. De asemenea, vizitatorii vor descoperi momente din viaţa păsărilor, participând la vernisajul expoziţiei de fotografie expusă la Şura Bancu, la orele 13.00. Cei ce doresc să afle mai multe informaţii despre viaţa acestor vieţuitoare sunt invitaţi să participe la vizionarea filmului documentar „Secretul păsărilor”, la Sala Multimedia iar trupa „Ţapinarii” va asigura momentul muzical al zilei.Informaţii suplimentare:
Biroul Relaţii Publice şi Biroul Programe Culturale:
Tel: 021.317.91.03/ 178, 191Ziua păsărilor

 31 martie 2013Duminică, 31 martie

11.00               Teatru de păpuşi Clopoţel
Coordonator: Cristina Deneş                                    (Scena Dumitra)
11.00 - 11.45   Înscrieri*  pentru ateliere de:
                        - origami (10 locuri)   
                        - artă decorativă (10 locuri)
                        - face-painting (10 locuri)
                        - tur ornitologic (10 locuri)
                        - ornat turtă dulce (15 locuri)
* Înscrierierile se fac la standul informativ S.O.R.
12.00-13.00     Desfăşurarea atelierelor de : origami, artă decorativă, face-painting
tur ornitologic                                                             (Gospodăria Moişeni, Şanţ)
13.00-13.30     Peisaje şi păsări din România – expoziţie de fotografie
                        Fotograf: Sebastian Bugariu                         (Şura Bancu)
13.30 – 14.00 Atelier de ornat turtă dulce                                        (Tilişca Picnic)
14.00 – 15.00 Desfăşurarea atelierelor de : origami, artă decorativă, face-painting
tur ornitologic
15.00-16.00     Secretul păsărilor - film documentar
                        Prezentare VIASAT                                                   (Sala Multimedia)
16.00 – 17.00  Concert de muzică folk – Trupa „Ţapinarii”Programul de muzică şi poezie “Ce bine că eşti...”...Nichita StănescuCe bine că eşti...Nichita Stănescu

„E o întâmplare a fiinţei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare 
mereu dureroasă, minunată mereu.”
Ce bine că eşti

    Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” vă invită duminică, 31 martie 2013, la orele 12.00, la programul de muzică şi poezie “Ce bine că eşti...”, un omagiu adus marelui poet Nichita Stănescu, la împlinirea a 80 de ani de la naşterea acestuia (1933 – 2013).

   La evenimentul dedicat marelui poet Nichita Stănescu , vor participa personalităţi ale vieţii culturale şi artistice, iubitori de muzică şi poezie: actorii Tamara Creţulescu, Eusebiu Ştefănescu, muzicienii Adrian Drăgoescu, Andrei Theodorescu, soliştii Ion Creţeanu, Rodica Anghelescu, cantautorul Mircea Vintilă şi poeta Magda Margareta Bădoiu.

Acţiunea se va desfăşura în Sala Victor Ion Popa, din incinta Muzeului Satului, Şoseaua Kiseleff nr.30, sector 1, Bucureşti (fosta locaţie a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional).Informaţii suplimentare:
Biroul Relaţii Publice şi Biroul Programe Culturale:
Tel: 021.317.91.03/ 178, 19119.03.2013

18.03.2013

Expoziţia de fotografie "Bucuria de a fi la Săpânţa"...în vizită la Muzeul SatuluiNu poţi grăbi Maramureşul

“Că nimica noi n-am hi/ Dac-aici nu ne-aţi pohti”. Sunt două versuri dintr-un cântec interpretat de copiii din Săpânţa, prezenţi astăzi la Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti pentru a lansa, alături de Peter Hurley, irlandezul îndrăgostit pe viaţă de satul românesc, ediţia 2013 a Festivalului Intercultural de Tradiţie Maramureşeană - Drumul Lung spre Cimitirul Vesel.  Două versuri-esenţă a ceea ce încearcă să transmită: nu uitaţi tradiţiile, nu vă uitaţi rădăcinile, nu fugiţi de voi înşivă. Dacă voi nu veţi mai iubi portul, graiul, cântecul strămoşeşti, ele nu vor mai exista. Nu vor mai fi nimic. Iar identitatea noastră naţională va dispărea odată cu ele.

Proiectul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel - Festivalul Intercultural de Tradiţie Maramureşeană va reuni la Săpânţa muzicieni români şi irlandezi, meşteri populari, pentru a sărbători valorile satului marmaureşean şi pentru a atrage turişti în zonă. La 15 august, de ziua Sfintei Maria, va fi vârful manifestării: cu cântec, cu muzică, cu  “bucate tradiţionale făcute de noi!” insistă doamna Irina Pop, din Săpânţa. “Vor fi multe activitaţi, vom încerca să fie totul cât mai natural. Fără să fii deranjat de vreo staţie de amplificare, jocuri, cântece, spune Peter Hurley. Eu nu zic să ne întoarcem în timp, acum două mii de ani, dar e necesar să conştientizăm că trebuie să păstrăm ceea ce avem. Tradiţia. Ieri, când s-a sărbătorit Ziua Irlandei, am văzut o cruce celtică, din piatră, lângă una de lemn din Săpânţa. Şi mi-am pus întrebarea: <Oare acum două-trei mii de ani am avut şi noi ceva atât de frumos?> Am avut?! Maramureşul este o comoară pe care o descoperi în timp. Nu-l vizitaţi pe fugă, daţi-i timp să vi se dezvăluie!Noi tragem un semnal de alarmă pentru toate satele româneşti, nu numai pentru Maramureş.”

Suntem ţărani, spun cei din Săpânţa, dar ne doare lipsa aceasta de cultură, ignorarea tradiţiilor, dispariţia valorilor. “Noi merem înainte, dar nu ştim unde om ajunge!”. 

Articol publicat în Jurnalul Naţional-secţia Cultură.
Autor articol: Carmen Anghel

http://jurnalul.ro/cultura/muzica/nu-poti-grabi-maramuresul-639445.html


Ca să nu uitaţi despre ce este vorba...

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi fotografa Alisa Tarciniu,  alături de copiii din Săpânţa, participanţi la atelierele de fotografie organizate de „Atelierul de Croit Imagini”, vă invită la expoziţia itinerantă "Bucuria de a fi la Săpânţa".
Expozitia reuneşte cele mai frumoase fotografii realizate de copiii în locul în care a demarat proiectul “Atelierul de Croit Imagini”: la Şcoala din Săpânţa, apoi la Sighetul Marmatiei, Sala Radio, Muzeul Naţional de Artă din Cluj Napoca în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, pentru ca la final să  ajunga şi în Bucuresti.

Proiectul constă într-o serie de ateliere foto pelerine prin zonele selectate, cu scopul de a-i învăţa pe cei mai tineri locuitori ai lor arta fotografiei. Prin intermediul imaginilor, copii din Săpânţa îşi continuă călătoria la oraş, aducând cu ei un mozaic cu fragmente din viaţa lor, fragmente ce sunt reprezentative pentru valorile şi tradiţiile în care autorii fotografiilor sunt crescuţi şi care au în acest mod posibilitatea de a le împărtăşi şi altora. 

Expoziţia mai poate fi vizitată până în data de 31 martie 2013.


15.03.2013

SALONUL DE CARTE, PRESĂ SI MUZICA BUCURESTI, a XVIII-a editie


SALONUL DE CARTE, PRESĂ SI MUZICA BUCURESTI, a XVIII-a editie


Anul cultural al capitalei va fi inaugurat de cea de-a XVIII-a editie a SALONULUI DE CARTE, PRESĂ SI MUZICA BUCURESTI, 13-17 martie 2013, Palatul National al Copiilor, manifestare care va reuni ca si ca si la editiile precedente edituri, importatori si distribuitori de carte, fundatii, societati si institutii de invatamant superior si nu in ultimul rand reprezentanti mass-media.
Evenimentul va constitui cadrul perfect de evidentiere a diversitatii culturale a comunitatilor etnice din Romania, prezente in standuri proprii cu elemente caracteristice si pitoresti, vizand arta, traditiile si obiceiurilor lor specifice.
Diversitatea registrului tematic expus, numarul si calitatea firmelor expozante, larga audienta a actiunilor complementare: lansari de carte, mese rotunde, dezbateri, proiectii de filme, momente artistice, intalniri cu personalitati ale vietii culturale vor constitui coordonatele majore ale acestei manifestari traditionale.
Si Muzeul Satului are un stand de prezentare de carte in cadrul Salonului de carte, presa si muzica Bucuresti, a XVIII-a editie, organizat la Palatul National al Copiilor, intre 13-17 martie 2013.

14.03.2013

Expoziţie de fotografie "Bucuria de a fi la Săpânţa"...la Muzeul SatuluiBucuria de a fi la Săpânţa...

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi fotografa Alisa Tarciniu,  alături de copiii din Săpânţa, participanţi la atelierele de fotografie organizate de „Atelierul de Croit Imagini”, vă invită la expoziţia itinerantă "Bucuria de a fi la Săpânţa".

Expozitia reuneşte cele mai frumoase fotografii realizate de copiii în locul în care a demarat proiectul “Atelierul de Croit Imagini”: la Şcoala din Săpânţa, apoi la Sighetul Marmatiei, Sala Radio, Muzeul Naţional de Artă din Cluj Napoca în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania, pentru ca la final să  ajunga şi în Bucuresti.

Proiectul constă într-o serie de ateliere foto pelerine prin zonele selectate, cu scopul de a-i învăţa pe cei mai tineri locuitori ai lor arta fotografiei. Prin intermediul imaginilor, copii din Săpânţa îşi continuă călătoria la oraş, aducând cu ei un mozaic cu fragmente din viaţa lor, fragmente ce sunt reprezentative pentru valorile şi tradiţiile în care autorii fotografiilor sunt crescuţi şi care au în acest mod posibilitatea de a le împărtăşi şi altora. 

Vernisajul expoziţiei va avea loc duminică, 17 martie 2013, orele 11.00, la Gospodăria Berbeşti din incinta Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” şi va putea fi vizitată în perioada 17 – 31 martie 2013.

 Informaţii suplimentare:
Biroul Relaţii Publice
021. 317. 91. 03 / int. 178, 143


11.03.2013

Vernisaj expoziţie "Arta din peticele" la Muzeul Costumului Popular
Nu uitaţi!!!

Expoziţia este deschisă de marţi până duminică, între orele 9.00-17.00, la Muzeul Costumului Popular, secţie a Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", situată în Palatul Parlamentului, corpurile A3 şi F, str. Izvor nr. 2-4, sector 4, Bucureşti.Informaţii suplimentare:
Muzeul Costumului Popular - 021 311 49 90
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” - 021 317 91 03/ int. 143

07.03.2013

Arta din peticele...la Muzeul Costumului Popular
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” în colaborare cu Asociaţia Română de Patchwork, vă invită în perioada 8-29 martie 2013, la expoziţia de quilt-uri intitulată „Arta din peticele”.

Expoziţia propune publicului descoperirea sau redescoperirea un vechi meşteşug întâlnit în multe părţi ale lumii, meşteşug ridicat la rang de artă, prin realizarea unor obiecte de mare valoare artistică. Activitatea de patchwork presupune documentare, concentrare, dăruire, îndemânare şi foarte multă muncă.

Încă de la înfiinţare, în anul 2007, Asociaţia Română de Patchwork a organizat şi a participat la numeroase expoziţii în ţară şi străinătate precum şi la diverse acţiuni caritabile. Prin organizarea de cursuri şi ateliere pentru copiii şi întreaga familie, membrele asociaţiei vin în întâmpinarea celor dornici să deprindă secretele acestui meşteşug ce tinde spre artă.

Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri, 8 martie 2013, ora 14.00 la Muzeul Costumului Popular, secţie a Muzeului Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”, situată în Palatul Parlamentului, Corpurile A3 şi F, str. Izvor nr. 2-4, sector 4, Bucureşti.Informaţii suplimentare:

Muzeul Costumului Popular - 021 311 49 90
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” - 021 317 91 03/ int. 143