27.03.2013

Ofertă de carte - „Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică"

„Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică
- 1928-2008"


Fundu Moldovei
80 de ani de la prima campanie monografică
1928-2008

În luna iulie a acestui an, s-au împlinit 80 de ani de la organizarea de către profesorul Dimitrie Gusti a uneia din cele mai ample campanii de cercetări monografice, cea din satul Fundu Moldovei, judeţul Suceava.
În memoria întemeietorului Muzeului Satului şi a colaboratorilor săi iluştri, în cadrul programului de valorificare prin publicare a patrimoniului documentar de care dispune acesta în prezent, am considerat necesar ca documentele de teren realizate de membrii echipelor monografice în timpul acestei campanii monografice de la Fundul Moldovei, să fie transcrise şi publicate în integralitate. În felul acesta aducem un omagiu binemeritat înaintaşilor care s-au străduit prin munca lor să ne transmită informaţii valoroase despre lumea satului românesc din perioada interbelică, informaţii care până astăzi au rămas necunoscute marelui public.
Documentele analizate reprezintă rezultatele parţiale ale cercetărilor deoarece, după declararea sociologiei ca ştiinţă burgheză interzisă, ele au fost aruncate în podurile caselor de la muzeu şi nu ştim câte din acestea au dispărut, câte au rămas poate la autorii lor sau se găsesc în alte arhive. Cele aflate în arhiva Muzeului Satului au fost salvate de prof. Gheorghe Focşa şi de colaboratorii săi cărora li se datorează conservarea lor de-a lungul timpului.
Considerăm că după 80 de ani, a sosit momentul să punem la dispoziţia publicului şi a specialiştilor, în integralitatea sa, acest patrimoniu inestimabil din punct de vedere informaţional.

Paragraf din volumul „Fundu Moldovei – 80 de ani de la prima campanie monografică - 1928-2008” – Dr. Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului