28.03.2013

Ofertă de carte - „Nişte ţărani” din satul de altădată                 Muzeul Naţional al Satului, prin acest volum, continuă deşi altfel, seria colecţiilor de arhivă, Restitutio. În anul 2008 s-a publicat primul catalog-album din arhiva Muzeului Satului, „Dobrogea memoria pământului”, în care sunt cuprinse mărturii fotografice din două importante cercetări de teren din acea zonă, ambele realizate în anii ` 50. Continuăm acum, cu acest volum, să prezentăm în imagini perioada premergătoare colectivizării şi imediat după colectivizare. Este vorba de imagini realizate în anii 1939 şi `50. 
               Primele apariţii aparţin cercetătorilor Şcolii Sociologice de la Bucureşti, cele din anii `50 fiind realizate de muzeografii coordonaţi de prof. Gheorghe Focşa, după cel de-al doilea război mondial. În afara deja cunoscutelor 7 campanii ale Şcolii Sociologice conduse de Dimitrie Gusti (de la Goicea, Drăguş, Fundu Moldovei, Şanţ, Runcu), fototeca noastră mai deţine şi mărturii ale altor campanii, mai mici, dar foarte importante. 
              Una dintre ele, cea din timpul căreia publicăm imagini în această carte, este întreprinsă „dela 16 Iulie până la 6 Septembrie 1939...Completări ulterioare s`au adus în iarna aceluiaşi an (22-31 XII) şi în vara anului 1942 (1-4 VIII; 24-25 X)...Regiunea studiată...este cuprinsă între Valea Arieşului dela Buru la Baia-de-Arieş cu afluenţii săi din partea stângă: valea Poşegii, a Ocolişului, a Ocolişelului, valea Ierii, valea Hăşdatelor şi cumpăna apelor dintre basinul Arieşului şi cel al Someşului Rece...din iniţiativa d-lui Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Directorul Regionalei Cluj”.

Fragment din volumul Nişte ţărani” din satul de altădată - Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului