28.03.2013

Ofertă de carte - „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice”Cu o viteză impresionantă, care răspunde solicitărilor unei societăţi avidă de cunoaştere, dar cu foarte puţin timp pentru a se dedica aprofundării unor domenii particulare ale ştiinţei, lucrările interdisciplinare, numite „de graniţă”, s-au impus în ultimii ani, atrăgând atenţia, atât prin valoarea informaţiei concentrate între coperţile unei singure cărţi, cât şi prin polarizarea interesului unor specialişti proveniţi din diverse domenii.
Astfel de lucrări sunt dificil de realizat chiar şi de către echipe complexe de specialişti, obligaţi să îşi coordoneze eforturile pentru a armoniza informaţia şi pentru a se adapta la un stil unitar menit să confere coerenţă unui singur cercetător, dna. Gabriela Matei, care, trecând frontiera propriei profesii, reuşeşte să impresioneze în timpul elaborării unei lucrări prin respectarea normelor ştiinţifice ale domeniului său de referinţă precum şi al celor cu care s-a intersectat în timpul cercetării. Acesta este şi cazul lucrării „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice” pe care avem plăcerea de a o prezenta, astăzi, judecăţii, reflecţiei şi - nu în ultimă instanţă - aprecierii marelui public.
Scrisă într-un stil plăcut şi atractiv, încărcat totodată de valenţele unui limbaj ştiinţific elevat, cartea îndeamnă pe juristul obişnuit cu dramele sociale şi umane, care abundă în meseria sa, să reflecteze la o latură mai puţin vizibilă a dramei umanităţii, confruntată cu perspectiva sumbră a pierderii, distrugerii ori trecerii în uitare a patrimoniului său spiritual.


Paragraf din volumul „Investigarea criminalistică a infracţiunilor privind operele de artă şi artefactele arheologice” – Gabriela Matei

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului