28.03.2013

Ofertă de carte - „Aromânii - Catalog de colecţie”În anul 2004, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a fost organizată prima mare expoziţie dedicată „Românilor balcanici”, respectiv aromânilor şi meglenoromânilor. Expoziţia a fost un prilej important de relevare a specificităţii acestui grup important de populaţie aparţinând romanităţii orientale, dar şi de scoatere la lumină a obiectelor care au aparţinut cândva unor familii de aromâni, obiecte care astăzi fac parte din colecţiile muzeelor, conservând o mică parte a lumii de odinioară, complexă şi neocolită de vicisitudinile istoriei.
 Expoziţia a fost primul pas spre studierea aprofundată şi sistematică a colecţiei de obiecte şi a celei de fotografii deţinută de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, iar consecinţa imediată este apariţia cărţii de faţă prin care încercăm să scoatem din umbra depozitului de patrimoniu aceste frânturi de istorie reprezentate de minunate piese de costum, de ţesături şi obiecte de uz casnic.

Paragraf din volumul „Aromânii - Catalog de colecţie” – Paula Popoiu

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului