28.03.2013

Ofertă de carte - "Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică", volumul I
În urmă cu doi ani, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a fost instituită seria de carte etnologică Restitutio. Arhiva Muzeului Satului care îşi propune publicarea, pe cât posibilă, exhaustivă a arhivei ştiinţifice a muzeului.
Acest lucru decurge, pe de o parte, din nevoia de a comunica publicului comoara de documente scrise şi fotografice constituită aici începând cu anul 1936 de către generaţiile de cercetători şi muzeografi care s-au succedat timp de 73 de ani şi, pe de altă parte, de a crea un instrument de siguranţă pentru aceste valori inestimabile, supuse adesea hazardului vremurilor sau relei intenţii a oamenilor care nu au înţeles importanţa deosebită a documentului ca act de naştere a unei instituţii reprezentative pentru cultura românească cum este Muzeul nostru.
Din grija pentru moştenirea lăsată generaţiilor ce vor urma (generaţii pentru care cuvântul manuscris va deveni o raritate) am considerat oportun ca în politica managerială a Muzeului Satului, publicarea documentelor rezultate din cercetările monografice să devină obiectiv de primă urgenţă.


Paragraf din volumul „Drăguş, 80 de ani de la prima campanie monografică”, volumul I – DR. Paula Popoiu

Volumul poate fi achiziţionat din magazinul Muzeului