27.03.2013

Ofertă de carte: "Colecţia de covoare din Moldova"


Colecţia de covoare din Moldova


               Colecţia de covoare şi lăicere din Moldova aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” se compune din 517 piese dintre care, unele au fost achiziţionate cu prilejul cercetărilor de teren în scopul amenajării interioarelor monumentelor modoveneşti, altele, au fost achiziţionate de la diferiţi colecţionari sau de la persoane care le-au dobândit prin moştenire sau cumpărare.
               Piesele intrate în patrimoniul Muzeului prin cercetări de teren se împart în două categorii: unele provin din Basarabia şi au fost cumpărate în anul 1936, cu prilejul amenajării sectorului basarabean, la înfiinţarea Muzeului Satului Românesc; altele, au fost achiziţionate din diferite localităţi cu prilejul reorganizării şi completării cu monumente a sectorului Moldova.
               Ţesăturile din prima categorie provin din satele cercetate de echipele coordonate de prof. Dimitrie Gusti înainte de 1936, iar celelalte din cercetările organizate după 1956 în Moldova de Nord-Suceava, Zona lacului de acumulare de la Bicaz-Neamţ sau din Ţara Vrancei. Cercetări au fost efectuate şi pentru completarea inventarului gospodăriilor moldoveneşti Piatra Şoimului sau Fundu Moldovei, aduse în Muzeul Satului Românesc, distrus în mare parte în timpul războiului.
               Extinderea Muzeului după al doilea război mondial, transformarea lui dintr-un muzeu sociologic într-unul etnografic şi evoluţia lui conform altei concepţii muzeografice au contribuit la deschiderea unor noi orizonturi.
În timpul războiului au fost distruse monumentele din sectorul basarabean, pentru a face loc unui palat. Obiectele au fost depozitate în condiţii necorespunzătoare, având în vedere condiţiile precare în care se afla muzeul în acel moment.

Paragraf din volumul „Colecţia de covoare din Moldova” - Dr. Georgeta Stoica

Volumul se poate achiziţiona din magazinul Muzeului