11.10.2012

Spiritualitate

Biserica Dragomireşti - etapă din montarea în Muzeul Satului


Spiritualitate

        Credinţa şi în general aspectele spirituale ale vieţii au fost extrem de importante în aşezările rurale tradiţionale. Aproape fiecare sat avea o biserică construită din cununi orizontale de lemn sau din alte materiale, ca şi casele. Unele biserici au planuri care amintesc de locuinţă. Dintre toate bisericile din lemn, cele mai impresionante au fost construite în nordul Transilvaniei, terminate cu un turn cu galerie arcadă şi coif ascuţit, ca un vârf de săgeată. Aşezate de regulă pe un promontoriu, aceste biserici domină, cu turnurile lor, până departe, satele.
        Un fapt insolit, bisericile din lemn au fost „călătoare”, putând fi mutate dintr-un loc în altul, vândute sau donate când un sat îşi construia o biserică mai mare.
        Din Maramureş a fost adusă la Muzeu în 1936 o biserică din lemn care străjuieşte sectorul Transilvaniei. Biserica de lemn din Moldova, intrată în patrimoniu cu prilejul marelui baraj de acumulare de la Bicaz, străjuieşte partea de nord a muzeului. Biserica de la Răpciuni aminteşte pe cele contruite din piatră, datorită planului treflat. Mica biserică din Turea-Cluj este un tip vechi şi a avut o istorie ciudată. Ultimul monument de cult a fost salvat din cadrul unei mari exploatări miniere de suprafaţă, în anul 2003. Indiferent de mărime, cele patru biserici din muzeu impresionează prin măiestria cu care au fost construite, prin proporţiile echilibrate, prin decoraţia în lemn şi prin pictura murală. Ele contribuie în mod substanţial la recrearea atmosferei satului tradiţional. 


Interior Biserică - NaosInterior Biserică - Naos


(Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
Dr. Georgeta Stoica - Etnolog)