10.10.2012

Casa Curteni – Olteneşti – Vaslui


Casa Curteni-Olteneşti-Vaslui


Casa Curteni – Olteneşti – Vaslui

Casa Curteni – Olteneşti – Vaslui, aparţinând unei vechi familii de răzeşi, provine din zona colinară situată între Crasna şi oraşul Huşi, în care locuitorii se ocupau cu agricultura, viticultura, pomicultura şi creşterea animalelor. Satele mari, cunoscute pentru arhitectura frumoasă, se înşiruie de la nord la suc de-a lungul râului Crasna.
Gospodăria din muzeu se compune din casă, construită în anul 1844, cramă, „coşteraţă”- coteţ de păsări de formă rotundă cu acoperişul conic. Curtea este închisă cu gard de nuiele împletite, cu porţi străjuite de doi stâlpi din lemn de stejar cu formă antropomorfă. Întreaga alcătuire arată starea materială deosebită a proprietarului. Casa a fost zidită pe temelie de piatră, cu pereţi din cărămidă, cu prispă şi stâlpi în faţă, sub acoperiş înalt în patru ape, cu învelitoare de stuf aşezat în „solzi de peşte”.

Planul asimetric cuprinde patru camere şi tindă cu două intrări. Caracteristice acestui interior sunt două sobe mari cu firide laterale şi vetre largi, care fac corp comun cu pereţii despărţitori, în care se deschid arcade de trecere. Sobele separă şi încălzesc concomitent două camere având şi un spaţiu, „cotlon”, folosit pentru dormit.
Pereţii sunt acoperiţi cu lăicere şi covoare alese cu motive antropomorfe, ştergare de bumbac şi borangic cu compoziţii echilibrate şi cromatică armonioasă, remarcabile ca varietate şi realizare artistică. Motivele decorative – stele, arborele vieţii, figuri omeneşti şi inscripţii – contribuie la configurarea unui tip local bine definit în ansamblul scoarţelor româneşti.

Interior casă 

Interior casă


Cramă cu beci din piatră
(Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Dr.Georgeta Stoica – Etnolog)