23.10.2012

Dicţionar explicativ / Word meaning dictionary


Dicţionar explicativ:
- pârţag: acces de furie, gust de ceartă, capriciu, toană;
- arţag: chef de ceartă;
- mehenchi (mehenghi): priceput, isteţ, abil, şiret, poznaş;
- moroncea: a certa, a dăscăli, a cicăli, a mustra, a dojeni;
- răulean: persoană cu apucături rele, iute la mânie;
- petică: cârpă;
- bătoi: bătaie;
- hâmă: femeie foarte urâtă;
- păretar: ţesătură îngustă şi lungă care se aşează pe perete în dreptul patului şi al laviţelor, până la pervazul ferestrelor;
- lăicere: ţesătură fixată permanent pe peretele încăperii spre înfrumuseţarea interiorului dar şi spre mai multă căldură şi igienă; ţesătură pusă pe perete în dreptul patului;
- pivă (piuă): instalaţie tehnică de zdrobit prin batere;
- obcină: obişnuinţă, munte, deal împădurit, creastă de munte, cumpănă de ape;
- florării: ornamente florale la stâlpii unei construcţii;
- ruda cu haine (ruda de culme): piesă de mobilier nelipsită din interiorul casei ţăranului; a apărut din necesitatea practică de a oferi un suport pentru uscarea hainelor; element de decor, un suport de etalare a multitudinii de ţesături de casă din gospodăria ţărănească;
- coştereaţă: cocină, coteţ, adăpost pentru găini şi porci;
- firide: adâncitură cu scop utilitar sau decorativ în grosimea unui perete;
- cotlon: loc de taină, ascunzătoare, colţ de construcţie, scobitură, locul unde se prepară hrana în coliba păstorească, loc amenajat pentru foc;
- scoarţă: ţesătură ornamentală ce se pune de obicei pe pereţi, mai rar pe pat sau pe jos; covor; ţesătură de lână ce se pune pe perete, de obicei în dreptul patului;
- privăr: amenajare specială în faţa tindei (o singură apă) la o casă din Tilişca;
- cahle: placă de sobă din pământ ars, nesmălţuit sau smălţuit cu reprezentări heraldice, zoomorfe sau antropomorfe în relief, placă de teracotă ceramică, faianţă etc. folosită la confecţionarea unei sobe;
- canceu: cană înaltă, suplă, smălţuită, folosită ca decor şi la băut în ceremonii, vas în care se serveşte apa şi vinul la masă;
- chindii: dimensiune relativă de timp între amiază şi cină, timp al zilei către apusul soarelui, locul unde se află soarele pe înserat;
- ţol: pătură de lână, ţesătură de lână în patru iţe, specifică zonelor muntoase, folosită pentru pat sau pentru învelit;
- şindrilă : bucată de scândură de brad sau altă esenţă lemnoasă care are de obicei lungimea de 15 cm, folosită la acoperirea construcţiilor;
- pătul : păstrător şi depozitar al ştiuleţilor de porumb, în tot arealul submontan, în Transilvania, Banat. Este o construcţie independentă, de formă şi mărimi extrem de variate sau făcând corp comun pe verticală cu altă anexă: mahazie, grajd, hambar pentru cereale, pătulul aflându-se în partea superioară, în: Argeş, Dâmboviţa; sua pe orizontală în: Dolj, Olt, zona de cîmpie a Munteniei. Este construit din nuiele împletite, nelipite sau din şipci;
- velinţă : acoperământ de pat; ţesătură din lână, de obicei, frumos decorată, pătură;
Niciun comentariu: