01.10.2012

Totul este istorie
Totul este istorie

Ideea organizării unui muzeu în aer liber în România datează din sec. al XIX-lea, odată cu apariţia primelor semne de îngrijorare cu privire la soarta artei populare şi a meşteşugurilor artistice.
Campaniile monografice realizate în diferite sate au demonstrat importanţa culturii şi civilizaţiei populare pentru istoria poporului român. Profesorul Dimitrie Gusti şi-a dat seama că expoziţiile temporare organizate la seminariile de sociologie aveau un caracter de improvizaţie ce serveau doar la demonstrarea unor idei, astfel încât a propus organizarea unui Muzeu al Satului Românesc.

Împreună cu un grup de mari specialişti care au coordonat cercetările monografice: Henri H. Stahl, Victor Ion Popa, Mihai Pop, Mac Constantinescu, Traian Herseni şi mulţi alţii, au început lucrările pentru amenajarea unui muzeu al satului. Lucrările pentru amenajarea terenului în suprafaţă de 4.500 metri pătraţi au început în luna martie 1936, fiind susţinute moral şi financiar de către Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”. Construcţiile selectate în timpul cercetărilor după criteriul reprezentativităţii au fost demontate şi aduse la Bucureşti în 56 de vagoane de tren. Odată cu materialele de construcţie, au sosit şi 130 de meşteri, cunoscători ai tehnicilor tradiţionale de lucru, care urmau să refacă monumentele într-un timp record.
Au fost aduse 29 de gospodării, o biserică de lemn, cinci mori de vânt, o moară de apă, un teasc de ulei, o povarnă, o cherhana, o cârciumă, şase fântâni, câteva troiţe şi un scrânciob care, împreună, însumau aproape tot ceea ce cuprinde un sat obişnuit.

Muzeul Satului Românesc şi-a deschis porţile pentru public la 9 mai 1936, participând numeroase personalităţi de vază: Regele Carol al II-lea, membri ai guvernului, mari personalităţi politice şi din domeniul culturii, primarul Capitalei etc. De la început, muzeul s-a bucurat de un mare succes, fiind vizitat de un public numeros.

După ani şi ani, timp în care a trecut prin numeroase transformări dar şi probleme, după separarea de muzeul cu care fuzionase, actualul Muzeu al Ţăranului Român, sunt regândite şi reconfigurate toate activităţile muzeului. După hotârârea de Guvern din anul 2003, Muzeul Naţional al Satului capătă un nou nume: Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, numit astfel după iniţiatorul unui proiect sociologic devenit la final, un muzeu al satului românesc.

Astăzi, Muzeul Naţional al Satului deţine 347 de monumente, 51.450 de obiecte de patrimoniu şi atrage un număr de peste 200.000 de vizitatori anual. Organizează festivaluri folclorice şi târguri tradiţionale, a devenit o adevărată şcoală în care copiii învaţă de la meşteri populari să sculpteze, să picteze, să modeleze vase, etc.
Istoria Muzeului Naţional al Satului este legată de oameni şi de magia satului tradiţional. Pentru a-l înţelege trebuie să-i descoperi secretele ascunse, să-l iubeşti, să crezi în nemurirea moştenirii culturale, să apreciezi sensibilitatea creatorilor populari şi trăinicia tradiţiei.


De ce trebuie să vizitezi Muzeul Naţional al Satului?
Pentru că în satele din România profundă au trăit secole de-a rândul generaţii de oameni care au constituit baza dezvoltării unei culturi populare de excepţie. O vizită la muzeu te incită să meditezi la mijloacele cu care au fost realizate toate aceste construcţii, instalaţii tehnice sau unelte necesare unor cerinţe stringente de viaţă şi a unor nevoi spirituale.
Valoarea excepţională a acestui muzeu constă în faptul că prezintă ansambluri de gospodării constituite într-o sinteză a satului tradiţional.

Dr. Georgeta Stoica (Etnolog)