29.10.2012

ŞCOLILE SPIRU-HARET - PROGRAM AL ARHITECTURII COMUNITARE DE-A LUNGUL SEC XX - la Muzeul SatuluiMuzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită miercuri, 31 octombrie 2012, ora 17.00, la lansarea volumului şi la vernisajul expoziţiei de fotografie, rezultate ale proiectului finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional:

ŞCOLILE SPIRU - HARET 
- PROGRAM AL ARHITECTURII COMUNITARE DE-A  LUNGUL  SEC XX -

În cadrul tematicii privind organizarea părţii de sud a Muzeului Satului, ca un nou „muzeu” ce respectă în cea mai mare măsură principiile etnomuzeologiei moderne privind punerea în practică a conceptului de „museum vivum”, transferarea unei şcoli de tip Spiru Haret din teren şi repunerea ei în funcţiune în conformitatea cu cerinţele unui muzeu în aer liber, a fost una din ideile cele mai importante.
Pentru a duce la bun sfârşit transferarea unei şcoli, de la începuturile modernizării învăţământului românesc a fost necesară o cercetare de teren aprofundată având ca principal obiectiv selectarea unui astfel de monument şi transferarea lui în muzeu, dar şi constituirea unei baze de date riguros organizată privind şcolile de tip Spiru Haret, câte au mai rămas în teren, fără a le fi fost afectată radical funcţionalitatea şi implicit structura şi proporţiile iniţiale.
În anul 2012 şi graţie ajutorului obţinut prin programul AFCN, cercetarea a fost finalizată fiind astăzi în situaţia de a putea publica o mare parte a materialelor rezultate după înregistrarea în teren a acestor monumente, prea puţin luate în seamă până acum deşi ele reprezintă un segment important în cadrul tipului de şcoală modernă de care a beneficiat învăţământul românesc la începuturile sale, după anul 1864, când este promulgată Legea Instrucţiunii Publice ce punea în practică principiile moderne ale unui învăţământ public, general, gratuit şi obligatoriu.
Pornind de la premisa că marii oameni ai României trebuiesc reamintiţi mai ales în momentele de criză morală ale societăţii, ne facem astăzi o datorie ca vorbind despre un proiect pragmatic care va îmbogăţi patrimoniul construit al Muzeului Satului cu un nou monument valoros, să readucem în discuţie şi pe cel care, ca şi Dimitrie Gusti, a generat o întreagă direcţie de dezvoltare a unui domeniu imperios necesar ridicării nivelului de viaţă şi conştiinţă al locuitorului din lumea de altădată a satului românesc.
Cartea va fi, credem, nu numai prezentarea proiectului de cercetare al Muzeului Satului, ci şi un remember privind o mare personalitate creatoare.


Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 31 octombrie – 15 noiembrie 2012.


Mai multe informaţii
Biroul Relaţii Publice
021 317 91 03/ int. 178