11.10.2012

Casa Tilişca

Casa Tilişca


Casa Tilişca

         Zona de provenienţă a casei, „Mărginimea Sibiului”, este cunoscută pentru păstoritul intens practicat sub formă de transhumanţă. Primăvara şi toamna mărginenii porneau pe lungile drumuri către Valea Dunării şi ţărmul Mării Negre, ducând oile în locuri bune de păşunat, făcând legătura între păşunile alpine şi câmpie.
         Mărginenii au stânele pe înălţimile Munţilor Cindrel. Satele sunt aşezate ca o salbă pe versanţii nordici ai Cindrelului, dominând depresiunea Sibiului. În Mărginimea Sibiului domnii Ţării Româneşti au avut în sec. al XVI-lea şi al XVII-lea posesiuni datorită cărora se intitulau „duci de Almaş”. Continua pendulare a păstorilor mărgineni în cadrul transhumanţei a favorizat o strânsă legătură cu populaţia de la sud de Carpaţi. Aşezările mari sunt de tip adunat, cu case din lemn din cununi orizontale.
        Casa din muzeu, adusă din satul Tilişca, a fost construită în anul 1847, şi edificată pe un soclu de piatră, cu pereţii din bârne de brad. Acoperişul în două pante repezi are învelitoare de şindrilă lungă de un metru.
Planul cuprinde la parter pivniţa, iar la etaj trei camere şi un mic pridvor cu stâlpi şi balustradă, adăpostit prin prelungirea pantei acoperişului denumit „privar”.
        În tinda mediană fără plafon se află un cuptor pentru pâine, care ocupă jumătate din încăpere. Camera de locuit este dominată de cuptorul cu horn, îmbrăcat în cahle verzi de ceramică nesmălţuită, vopsită în verde. În continuarea vetrei este instalat patul acoperit cu o cergă albă şi laviţele; cuierele cu blide, cancee şi icoane pictate pe sticlă în centrele din zonă şi chindeele cu fond roşu împodobesc pereţii.
        Camera destinată oaspeţilor conţine un pat de „părădie” foarte înalt, pe care sunt prezentate cergi, perne, ţolice, ca marcă a bunăstării proprietarului şi vredniciei femeilor din casă care le-au ţesut. Frumoase furci de tors cu aripi dantelate, lucrate de ciobani pentru a fi dăruite iubitelor, sunt caracteristice zonei.


Interior casă

Interior casă


(Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
Dr. Georgeta Stoica - Etnolog)