10.10.2012

Moldova


Moldova

Provincie istorică a României,  Moldova este cuprinsă între latura estică a lanţului carpatic şi râul Prut, care marchează graniţa cu Ucraina. Ţinut cu mare încărcătură istorică şi culturală, pe teritoriul Moldovei întâlnim o configuraţie geografică în care sunt cuprinse zone de munte, de podiş şi coline, oferind condiţii excelente de viaţă.

Pe cuprinsul Moldovei au fost descoperite aşezări neolitice celebre, printre care Cucuteni, faimoasă pentru ceramica pictată în benzi; aici străjuiesc cetăţile medievale de la Suceava şi Piatra Neamţ şi admirabilele mănăstiri cu bisericile pictate al fresco, intrate în Patrimoniul mondial.

Pe întinsul Moldovei arhitectura din lemn a fost predominantă în trecut. Casele construite cu un sigur nivel aveau în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea un aspect sobru. Singurele elemente de decor constau în cioplituri măiestrite la capetele grinzilor de sub streşini. Spaţiile largi ale prispelor joase din faţa caselor, fără stâlpi şi balustrade, te invitau parcă să te aşezi. În centrul Moldovei, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, de-a lungul faţadelor apar prispele cu stâlpi făţuiţi, „florării” şi balustrade dantelate prin traforare.

Planurile caselor cu 1-5 camere se încadrează în tipurile răspândite pe tot teritoriul României, dar arhitectura diferă de la o zonă etnografică la alta.

Interioarele se remarcă prin existenţa cuptoarelor mari cu vatră în faţă şi forme complicate, pe care se poate dormi şi pe care se pot pregăti alimentele. Decoraţia încăperilor se distinge prin folosirea „păretarelor” sau „lăicerelor”, covoare lungi şi înguste, aşezate de-a lungul pereţilor şi al ştergarelor albe din bumbac, alese în război sau cusute. O notă caracteristică a interioarelor moldoveneşti este conferită de „ruda cu haine” aşezată deasupra patului.

Moldova este reprezentată în Muzeul Satului prin zece gospodării, un atelier de fierărie şi o biserică. Dintre acestea numai două fac parte din patrimoniul iniţial al muzeului.

Din partea de nord a Moldovei, din Bucovina, zonă de care se leagă numeroase evenimente istorice, cu locuri de legendă şi oameni gospodari, cu un trecut glorios, au fost transferate în muzeu trei gospodării.
Peisajul bucovinean este pitoresc, cu obcine acoperite de păduri, plaiuri întinse şi aşezări numeroase.


(Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
Dr. Georgeta Stoica – Etnolog)