29.10.2012

CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA ARHITECTURII VERNACULARE la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită miercuri, 31 octombrie 2012, ora 17.00, la lansarea volumului
CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA ARHITECTURII VERNACULARE
Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Lucrarea publicată de Muzeul Naţional al Satului cu finanţare AFCN doreşte ca, pe lângă abordarea ştiinţifică a principalelor aspecte privind arhitectura vernaculară caracteristică ţării noastre, să aducă în atenţia publicului şi metodologiile cele mai adecvate de prezervare în timp a acestui tip de patrimoniu. Lucrarea a fost coordonată de dr. Vivian Dragomir, director patrimoniu şi fost conducător al departamentului conservare-restaurare, având în colectiv pe Laurenţiu Dragomir, restaurator monumente etnografice, alături de referenţii conf. dr. Paula Popoiu, director general şi conf. dr. Sergiu Nistor, cadru universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi preşedinte ICOMOS România.
Este o lucrare de sinteză ce pune bazele unui mod de abordare şi cunoaştere ştiinţific atât al patrimoniului vernacular românesc, cât şi al celor mai actuale informaţii în domeniul conservării şi restaurării acestuia.
Tratează subiecte ca istoricul evoluţiei în timp a arhitecturii vernaculare în spaţiul românesc, tehnici de construcţie şi a materiale, punându-se accent pe detalierea acestora în scopul înţelegerii comportamentului lor în timp şi al adoptării celor mai corecte metode de prezervare. Se pot astfel găsi cele mai importante tipuri constructive, detalii de execuţie ale ingenioşilor meşteri constructori, cu exemplificări fotografice de bună calitate, alături de informaţii complete asupra caracteristicilor ştiinţifice ale materialului lemnos, a formelor de degradare şi a metodelor de protecţie şi de restaurare din perspectiva celor mai actuale curente în domeniul conservării acestui tip de patrimoniu, sub patronajul respectării principiilor conservării.
Lucrarea s-a dorit a fi o viziune cât mai completă şi de înaltă ţinută asupra subiectului, fiind utilă atât celor ce se ocupă cu acest tip de patrimoniu, muzeografi, conservatori, restauratori, cât şi publicului ce doreşte o aprofundare a elementelor arhitecturii vernaculare româneşti, a meritelor acesteia în contextul actual al dezvoltării haotice a civilizaţiei, concomitent cu pierderea în ritm vertiginos a acestui tip de arhitectură, a posibilităţilor păstrării ei în timp şi a necesităţii transmiterii către viitor. Este o lucrare ştiinţifică cuprinzătoare asupra subiectului patrimoniului etnografic construit, dar în acelaşi timp şi o pledoarie pentru valoarea lui şi un îndrumar de păstrare şi de întoarcere a cititorului către arhitectura tradiţională românească.
Lucrare beneficiază şi de autoritatea unor referenţi specialişti în domeniul arhitecturii vernaculare, cât şi din domeniul restaurării arhitecturii.

            Mai multe informaţii
            Biroul Relaţii Publice
021 317 91 03/ int. 178