05.10.2012

PatrimoniuPatrimoniu


În Muzeul Naţional al Satului sunt adunate numeroase instalaţii tehnice şi biserici. Ele au fost aduse din diferite regiuni ale ţării şi sunt grupate după vechile provincii istorice ale României. Trecând de la o unitate la alta, vizitatorul întâlneşte tipuri arhitectonice diferite: case îngropate în pământ sau cu etaj, contruite din lemn, piatră sau lut, acoperite cu şindrilă, paie, stuf sau olane, specifice unor zone geografice diferite. Prin diversitatea tipologică, prin diferenţe sau similitudini de proporţii şi forme, acestea relevă o caracteristică a creaţiei populare româneşti şi anume unitatea în diversitate. Toate construcţiile sunt aduse din cele mai reprezentative zone etnografice şi ilustrează tipuri specifice. Complexele provin din etape diferite din cadrul ultimelor trei secole. Prin modul de construcţie, prin dispunerea lor în cadrul gospodăriei, prin conţinutul inventarului, ele ilustrează ocupaţiile, felul şi nivelul de trai, situaţia economică şi socială a oamenilor din zonele de provenienţă.

(Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”

-Dr.Georgeta Stoica-Etnolog)


MNSDG

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu